advert

Bine ai venit pe www.creativelearning.ro!

Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Prezenta politică de confidențialitate are drept scop să-ți ofere informații despre datele cu caracter personal pe care le procesăm sau pe care ni le pui la dispoziție prin intermediul acestui site web, precum și despre modul în care le folosim. Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care se înscriu la / urmează cursurile Creative Learning.

Ce sunt datele cu caracter personal
Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ce tipuri de date cu caracter personal procesăm și de ce?
Prin înscrierea la orice curs Creative Learning și transmiterea din propria voință a datelor personale (nume, prenume, adresa de domiciliu sau CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon) îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Creative Learning în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite numai în următoarele scopuri:
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor (cursuri, traininguri, ateliere) de către Creative Learning;
– pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale cursului la care participi;
– pentru a-ți trimite suportul de curs și alte informații legate de acesta;
– pentru a publica, sub formă de testimonial, opiniile tale, în calitate de cursant, despre cursul la care ai participat;
– pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Creative Learning (noi cursuri, ateliere, evenimente) și ofertele speciale.

Newsletter
Creative Learning oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se abona la newsletter. Abonarea din propria ta voință înseamnă că îți exprimi consimțământul de a utiliza datele tale în acord cu reglementările GDPR, cu scopul de a-ți trimite informări cu privire la noutăţile legate de cursurile și proiectele pe care le derulăm. Te poţi răzgândi oricând, accesând link-ul Unsubscribe (Dezabonează-te) de la finalul newsletter-ului primit de la noi sau trimiţând solicitarea ta prin email, la contact@creativelearning.ro.

Materiale foto-video
În timpul cursurilor, Creative Learning realizează fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a realiza ulterior articole tip testimonial despre cursuri și de a promova cursurile noastre prin intermediul acestor materiale. Ne concentrăm pe cadre din timpul sesiunilor de lucru, nu pe materiale foto-video tip portret. Dacă nu dorești să apari în materialele foto-video, ai obligația să ne precizezi acest lucru în scris, trimițind un e-mail la contact@creativelearning.ro, cu confirmare de primire din partea Creative Learning.

Stocarea datelor
Nu vom înstrăina datele tale personale către terți. Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul Creative Learning. Salariații, subcontractorii și colaboratorii Creative Learning care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal. Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, Creative Learning nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală. Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, cum ar fi realizarea de profiluri predictoare de comportament.

În procesul de administrare a website-ului nostru, colectăm anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de tine, ca utilizator al website-ului, fie direct (atunci când utilizezi formularul de înscriere sau de contact – nume, prenume, companie, telefon, e-mail, numele și funcția reprezentantului legal al companiei, cod unic de înregistrare), fie indirect (adresa IP). Putem folosi aceste informații pentru a-ți trimite vești despre cursurile pe care le organizăm sau despre produsele și programele noastre. Nu vom înstrăina în niciun caz aceste date către terți.

De asemenea, website-ul www.creativelearning.ro poate colecta automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații ne va permite să înțelegem mai bine și să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficacitatea website-ului www.creativelearning.ro și să măsurăm eficacitatea activităților noastre de marketing.

Cum păstrăm datele și pentru cât timp?
Pe toată durata procesării datelor, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal. Vom modifica în consecință și prezenta Politică de confidențialitate, lucru de care te vom informa prin postări pe website-ul nostru.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care Creative Learning va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizezi prelucrarea datelor. Estimăm că vom păstra datele tale personale pentru o durată de 3 (trei) ani.

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor
În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată de Creative Learning, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate:
– dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor;
– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
– dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. De asemenea, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), prin e-mail, la anspdcp@dataprotection.ro.

Modificarea sau ștergerea datelor
Dorești să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal? Ori să soliciți modificarea sau ștergerea lor? Ne poți contacta la adresa de e-mail contact@creativelearning.ro. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.

Putem actualiza prezenta Politică de confidențialitate și te vom anunța în legătura cu orice modificare prin postarea variantei actualizate pe pe website-ul www.creativelearning.ro. Este indicat să consulți această Politică de confidențialitate periodic pentru a fi la curent cu orice posibile modificări care pot apărea.