Prin utilizarea acestui website – www.creativelearning.ro, ești de acord cu respectarea următorilor Termeni și condiții ce includ Politica de Confidențialitate a Creative Learning. Acești Termeni și Condiții guvernează relația ta cu Creative Learning și cu administratorul acestei pagini. Dacă nu ești de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai jos, te rugăm să nu mai continui să navighezi pe acest website și să contractezi serviciile Creative Learning.

Proprietatea intelectuală
Conținutul și designul acestui website aparțin Creative Learning și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele (texte, imagini etc.) fară a deține o permisiune scrisă din partea Creative Learning.

Suspendarea accesului
Administratorul își rezervă dreptul, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul tău la conținutul acestui website sau la o parte a acestui conținut.

Înscrierea la curs
Înscrierea la curs se face completând formularul de înscriere de pe pagina de prezentare a cursului sau trimițând un e-mail la adresa contact@creativelearning.ro, în care vei menționa: cursul la care dorești să te înscrii, numele tău complet și numărul de telefon. În ceea ce privește cursurile adresate companiilor sau proiectele speciale, ne poți contacta la contact@creativelearning.ro, pentru a primi informații și o ofertă financiară.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de pe www.creativelearning.ro sau prin trimiterea unui e-mail de înscriere la adresa contact@creativelearning.ro, te înscrii la cursurile sau atelierele Creative Learning și ești direct responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate. Adresa de e-mail sau/și numărul de telefon completate greșit atrage/atrag neînregistrarea înscrierii la cursul dorit.

După înscrierea la curs și trimierea formularului ori a e-mailului de înscriere, Cursantul va primi un e-mail de la reprezentantul Creative Learning care va include factura proformăcontractul standard de participare la curs și Anexa 1 – Politica de confidențialitate. 

Prelucrarea datelor personale
Prin înscrierea la orice curs Creative Learning și transmiterea din propria voință a datelor personale (nume, prenume, adresă poștală, CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Creative Learning în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).
Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR). Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care se înscriu la/urmează cursurile Creative Learning.

Citește Politica de confidențialitate.

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite numai în următoarele scopuri:
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor (cursuri, traininguri, ateliere) de către Creative Learning;
– pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale cursului la care participi;
– pentru a-ți trimite suportul de curs și alte informații legate de acesta;
– pentru a publica, sub formă de testimonial, opiniile tale, în calitate de cursant, despre cursul la care ai participat;
– pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Creative Learning (noi cursuri, ateliere, evenimente) și ofertele speciale.

Prețul cursurilor și modalitatea de plată
Prețurile cursurilor sunt afișate pe www.creativelearning.ro și sunt exprimate în RON. La aceste prețuri se pot aplica reduceri, în funcție de promoțiile afișate de Creative Learning pe website-ul său. Reducerea, dacă este cazul, va fi menționată pe factura emisă Cursantului. În cazul în care Cursantul (titularul de contract) este persoană juridică plătitoare de TVA, la prețul cursului, afișat pe website, se adaugă 19% TVA. În cazul în care Cursantul este persoană fizică sau persoană juridică neplătitoare de TVA, prețul cursului include 19% TVA.

Plata cursului se va face de către Cursant, înainte de începerea cursului, pe baza facturii proforme emise de Creative Learning, numai prin virament bancar, în contul bancar menționat în contract și pe factura proformă. După încasarea contravalorii cursului, Creative Learning va emite factura fiscală aferentă plății și o va trimite Cursantului prin e-mail, în termenul legal. Factura circulă fără semnătură și ștampila cf. art. V, alin (2) din Ordonanță nr.17/2015 și art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cursul poate fi achitat în două rate, dar numai cu acordul explicit al Creative Learning, conform termenelor de plată stipulate în contractul de participare la curs și menționate pe factură. Cursantul va efectua plata în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data emiterii facturii astfel:
– integral, dacă înscrierea la curs se face cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.
– integral sau în două rate egale, fiecare reprezentând 50% din valoarea facturii, dacă înscrierea la curs se face cu mai mult de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Prima rată se va achita în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. Cea de-a doua rată se va achita conform termenului de plată menționat pe factură.
– integral, în termen de o zi lucrătoare de la data emiterii facturii, dacă Cursantul se înscrie la curs cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Locul la curs/workshop/eveniment este asigurat numai în momentul în care contravaloarea cursului este achitată integral înainte de începerea cursului, conform termenului de plată stipulat în contract și menționat pe factura proformă. Este nevoie ca încasarea contravalorii cursului să fie confirmată de către Creative Learning pentru ca locul la curs să fie asigurat.

Schimbarea datelor de desfășurare a cursului
Creative Learning își rezervă dreptul de a modifica datele calendaristice de desfășurare a cursului, anunțate inițial, cu obligația de a informa Cursantul cu privire la schimbarea acestora cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data de începere a cursului anunțată inițial. Creative Learning va anunța Cursantul cu privire la orice altă schimbare survenită pe parcursul desfășurării cursului. În cazul în care Creative Learning modifică datele de desfășurare a cursului, Creative Learning va returna integral Cursantului suma achitată până la acel moment, dacă acesta nu mai poate participa la curs din cauza schimbării calendaristice survenite.

Creative Learning își rezervă dreptul de a anula orice curs în cazul în care numărul participanților nu este unul satisfăcător, conform schemei sale de cheltuieli, cu obligația de a anunța Cursantul cu privire la aceasta cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data de începere a cursului anunțată inițial. În acest caz, Creative Learning îi va returna integral Cursantului suma plătită de acesta, numai prin virament bancar, în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la confirmarea primirii, prin e-mail, de către Creative Learning, a următoarelor date personale ale titularului de contract: nume, prenume, IBAN cont bancar și CNP. Aceste date sunt necesare pentru a putea returna Cursantului contravaloarea cursului prin virament bancar.

Citește Politica de confidențialitate.

Conditii de renunțare la participarea la curs. Returul contravalorii cursului.
În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul la care s-a înscris, suma plătită până în momentul anunțării imposibilității de a mai participa va fi returnată de către Creative Learning în proporție de 90%, numai dacă retragerea este anunțată în scris, pe e-mail, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul și anunță acest lucru în scris, într-un termen de mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului ori se înscrie la curs cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului, Creative Learning nu va returna Cursantului suma plătită de acesta până în acel moment. Acest lucru nu este posibil deoarece, până la acel moment, Creative Learning va fi achitat către furnizorii săi, parțial sau integral, costuri organizatorice necesare participării la curs a Cursantului. Totuși, Creative Learning va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata făcută până în momentul anunțării în scris a imposibilității de a mai participa pentru achitarea aceluiași curs sau a unui alt curs din următoarea sesiune de cursuri, la care participarea nu se va face mai târziu de 8 luni calendaristice de la data efectuării plății. Dacă Cursantul nu poate participa nici la sesiunea următoare de curs, atunci Cursantul va pierde locul la curs și, implicit, suma achitată.

În cazul în care Cursantul anunță în scris, prin e-mail, retragerea de la curs după începerea cursului, pe parcursul derulării lui, Creative Learning nu va returna Cursantului suma plătită de acesta. Totuși, Creative Learning va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata făcută în favoarea unei alte persoane, care poate participa în numele său la ședințele de curs rămase. De asemenea, Creative Learning nu va putea oferi posibilitatea Cursantului de a urma ședințele de curs rămase într-o sesiune viitoare a cursului, deoarece numărul de locuri la fiecare curs este limitat, iar costurile pentru organizarea cursului vor fi fost deja achitate și suportate de Creative Learning în favoarea Cursantului. Dacă cursantul dorește să urmeze ședințele de curs rămase în sesiunea următoare de curs, atunci acesta va trebui să achite din nou, integral, prețul cursului, așa cum este afișat pe website-ul creativelearning.ro la acel moment. În această situație, Creative Learning îi va întocmi un nou contract și va emite o nouă factură.

Materiale foto-video
În timpul cursurilor, Creative Learning realizează fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a realiza ulterior articole tip testimonial despre cursuri și de a promova cursurile noastre prin intermediul acestor materiale. Ne concentrăm pe cadre din timpul sesiunilor de lucru, nu pe materiale foto-video tip portret. Dacă nu dorești să apari în materialele foto-video, Cursantul trebuie să ne precizeze acest lucru în scris, trimițind un e-mail la contact@creativelearning.ro.

Actualizarea website-ului
Creative Learning va actualiza periodic conținutul website-ului său, www.creativelearning.ro. Modificările efectuate se pot referi la: informații despre cursuri, programă, profesori, prețuri etc. Prețurile cursurilor, afișate pe website, se pot modifica, la fel și ofertele speciale sau promoțiile.

Declinarea responsabilității
Materialele care se referă la informații, produse și servicii sunt furnizate ca atare, fără vreo reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita, la garanțiile implicite asupra calității satisfăcătoare, la utilitatea pentru un anumit scop, neîncălcarea vreunei legi, compatibilitate, securitate și acuratețe. În nicio situație nu vom fi trași la răspundere pentru pierderi sau daune, inclusiv pentru pierderi sau daune incidentale sau de orice fel ce apar din utilizarea sau neutilizarea website-ului, a datelor sau foloaselor obținute sau pierdute prin folosirea website-ului www.creativelearning.ro.

Facem toate eforturile să verificăm și să testăm materialele publicate pe website pe tot parcursul producerii acestora. Ar fi bine să folosiți un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe Internet. Nu ne putem asuma răspunderea pentru pierderea datelor sau întreruperea bunei funcționări sau deteriorarea computerului tău, dacă apar în timp ce utilizezi acest website.

Creative Learning, prin www.creativelearning.ro, nu răspunde pentru prejudiciile generate de conexiunea la Internet, în utilizarea sau afișarea conținutului website-ului, declinându-și, de asemenea, răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a unor defecțiuni tehnice.

Citește Politica de confidențialitate.