advert

Prin utilizarea acestui website – www.creativelearning.ro, ești de acord cu respectarea următorilor Termeni și condiții ce includ Politica de Confidențialitate a Creative Learning. Acești Termeni și Condiții guvernează relația ta cu Creative Learning și cu administratorul acestei pagini. Dacă nu ești de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai jos, te rugăm să nu mai continui să navighezi pe acest website și să nu contractezi serviciile Creative Learning.

Proprietatea intelectuală
Conținutul și designul acestui website aparțin Creative Learning și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele (texte, imagini etc.) fără a deține o permisiune scrisă din partea Creative Learning.

Creative Learning nu oferă lecțiile înregistrate (audio sau video) pentru niciunul dintre cursurile pe care le creează și le desfășoară, din rațiuni care țin de protejarea datelor personale, în acord cu reglementările GDPR, precum și din motive ce decurg din legislația privind proprietatea intelectuală. Cursurile care se desfășoară online se desfășoară live, online. În cazul în care cursantul absentează de la curs  (de ex. nu poate participa la o anumită lecție), Creative Learning va oferi sprijin cursantului pentru a recupera ședința/ședințele respectivă/e de curs prin furnizarea de materiale de tip suport de curs (prezentări pdf, clarificări pe e-mail, clarificări într-o sesiune privată de maximum 10 minute).

Suspendarea accesului
Administratorul își rezervă dreptul, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul tău la conținutul acestui website sau la o parte a acestui conținut.

Înscrierea la curs
Înscrierea la curs se face completând formularul de înscriere de pe pagina de prezentare a cursului sau trimițând un e-mail la adresa contact@creativelearning.ro, în care vei menționa: cursul la care dorești să te înscrii, numele tău complet și numărul de telefon. În ceea ce privește cursurile adresate companiilor sau proiectele speciale, ne poți contacta la contact@creativelearning.ro, pentru a primi informații și o ofertă financiară.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de pe www.creativelearning.ro sau prin trimiterea unui e-mail de înscriere la adresa contact@creativelearning.ro, te înscrii la cursurile sau atelierele Creative Learning și ești direct responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate. Adresa de e-mail sau/și numărul de telefon completate greșit atrage/atrag neînregistrarea înscrierii la cursul dorit.

După înscrierea la curs și trimierea formularului ori a e-mailului de înscriere, Cursantul va primi un e-mail de la reprezentantul Creative Learning care va include detaliile de plată a cursului, precum și informații cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor de participare la curs, după cum urmează: prin înscrierea la curs, achitarea contravalorii acestuia și transmiterea datelor personale, Cursantul declară că a citit și că este de acord cu termenii și conditiile de participare la curs și că își exprimă în mod implicit acordul ca datele sale să fie procesate de Creative Learning conform GDPR. Citește Politica de confidențialitate.

Cursantul va primi contractul standard de participare la curs și Anexa 1 – Politica de confidențialitate, precum și factura, odata ce a achitat cursul, parțial sau integral.

Prelucrarea datelor personale
Prin înscrierea la orice curs Creative Learning și transmiterea din propria voință a datelor personale (nume, prenume, adresa completă de domiciliu din cartea de identitate – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Creative Learning în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).
Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR). Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care se înscriu la/urmează cursurile Creative Learning.

Citește Politica de confidențialitate.

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite numai în următoarele scopuri:
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor (cursuri, ateliere) de către Creative Learning;
– pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale cursului la care participi;
– pentru a-ți trimite suportul de curs și alte informații legate de acesta;
– pentru a publica, sub formă de testimonial, opiniile tale, în calitate de cursant, despre cursul la care ai participat;
– pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Creative Learning (noi cursuri, ateliere, evenimente) și ofertele speciale.

Prețul cursurilor și modalitatea de plată
Prețurile cursurilor sunt afișate pe www.creativelearning.ro și sunt exprimate în RON. La aceste prețuri se pot aplica reduceri, în funcție de promoțiile afișate de Creative Learning pe website-ul său. Reducerea, dacă este cazul, va fi menționată pe factura emisă Cursantului. În cazul în care Cursantul (titularul de contract) este persoană juridică plătitoare de TVA, la prețul cursului, afișat pe website, se adaugă 19% TVA. În cazul în care Cursantul este persoană fizică sau persoană juridică neplătitoare de TVA, prețul cursului include 19% TVA. De ce? Am ales să nu adăugăm TVA-ul persoanelor fizice, pentru a face cursul accesibil și acestora.

Plata cursului se va face de către Cursant, înainte de începerea cursului, pe baza informării de plată sau facturii proforme emise de Creative Learning. Plata cursului se face numai prin virament bancar, în contul bancar al Creative Learning, menționat în informarea de plată sau pe factura proformă. După încasarea contravalorii cursului, Creative Learning va emite factura fiscală aferentă plății și o va trimite Cursantului prin e-mail, în termenul legal. Factura circulă fără semnătură și ștampila cf. art. V, alin (2) din Ordonanță nr.17/2015 și art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cursul poate fi achitat în două rate, dar numai cu acordul explicit al Creative Learning, conform termenelor de plată stipulate în contractul de participare la curs și comunicate în înștiințarea de plată. Cursantul va efectua plata în termen de până la 3 zile lucrătoare de la primirea pe e-mail a confirmării înscrierii și a înștiințării de plată astfel:
– integral, dacă înscrierea la curs se face cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.
– integral sau în două rate egale, fiecare reprezentând 50% din valoarea facturii, dacă înscrierea la curs se face cu mai mult de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Prima rată se va achita în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea pe e-mail a confirmării înscrierii și a înștiințării de plată. Cea de-a doua rată se va achita înainte de începerea cursului.
– integral, în termen de o zi lucrătoare de la primirea pe e-mail a confirmării înscrierii și a înștiințării de plată, dacă Cursantul se înscrie la curs cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Locul la curs/workshop/eveniment este asigurat numai în momentul în care contravaloarea cursului este achitată integral înainte de începerea cursului. Este nevoie ca încasarea contravalorii cursului să fie confirmată de către Creative Learning pentru ca locul la curs să fie asigurat.

Reduceri sau promoții

Prin înscrierea la curs și achitarea contravalorii acestuia, Cursantul își exprimă acordul că valoarea cursului este cea afișată și comunicată pe www.creativelearning.ro la momentul înscrierii la curs, indiferent de posibilele promoții viitoare ale cursului, fără a emite în viitor pretenția de a participa la același curs pentru o valoare mai mică decât cea afișata și comunicată în scris, prin e-mail, în momentul procesării înscrierii la curs.

Prin înscrierea la curs vă exprimați acordul că:
– Orice reducere se aplică dacă Cursantul achită costul integral în termen de 3 zile de la înscriere (cu excepția situațiilor în care se specifică altfel)
– Nicio promoție a unui curs nu se cumulează cu celelalte reduceri sau promoții ale aceluiași curs
– Nicio promoție a unui curs nu se transferă de la o ediție a cursului la alta
– Reducerea pentru înscrierea cu un prieten se aplică pentru fiecare loc în parte și se va emite o singură factură pentru numărul de locuri dorite, în funcție de disponibilitate
– Reducerile se aplică în măsura locurilor disponibile.

Schimbarea datelor de desfășurare a cursului

COVID-19
În cazul în care Creative Learning modifică datele de desfășurare a cursului, din cauza situației generate de COVID-19, pentru limitarea riscului de infectare cu Coronavirus, conform legislației în vigoare, Creative Learning nu va returna Cursantului suma achitată. În cazul în care Cursantul anunță că nu mai poate participa la curs din cauza schimbării calendaristice survenite, schimbare cauzată de o situație de forță majoră, Creative Learning nu va returna Cursantului suma achitată până în acel moment, dar va oferi Cursantului posibilitatea să urmeze cursul într-o sesiune viitoare.

De asemenea, din cauza schimbărilor imprevizibile pe care le poate genera pandemia de Coronavirus, este posibil să fim nevoiți să desfășurăm cursurile inițial programate la clasă (offline) într-o formulă online. În acest caz, Creative Learning nu va returna cursantului contravaloarea cursului, ci îi va oferi acestuia tot suportul necesar pentru ca acesta să poată urma cursul, în condiții optime, în formula online.

Alte situații (exceptând COVID-19)
Creative Learning își rezervă dreptul de a modifica datele calendaristice de desfășurare a cursului, anunțate inițial, cu obligația de a informa Cursantul cu privire la schimbarea acestora cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data de începere a cursului anunțată inițial. Creative Learning va anunța Cursantul cu privire la orice altă schimbare survenită pe parcursul desfășurării cursului. În cazul în care Creative Learning modifică radical, în proporție de peste 60%, datele de desfășurare a cursului, Creative Learning va returna integral Cursantului suma achitată până la acel moment, dacă acesta nu mai poate participa la curs din cauza schimbării calendaristice survenite, provocate de decizii interne din cadrul Creative Learning.

În cazul în care Creative Learning modifică nesubstanțial datele de desfășurare a cursului (de exemplu, amână începerea cursului sau introduce o nouă zi de curs în calendarul cursului), Creative Learning nu va returna Cursantului suma achitată până la acel moment, dacă acesta nu mai poate participa la anumite ședințe de curs din cauza schimbării calendaristice survenite. Creative Learning va oferi sprijin cursantului pentru a recupera ședința/ședințele respectivă/e de curs prin furnizarea de materiale de tip suport de curs.

Creative Learning își rezervă dreptul de a anula orice curs în cazul în care numărul participanților nu este unul satisfăcător, conform schemei sale de cheltuieli, cu obligația de a anunța Cursantul cu privire la aceasta cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data de începere a cursului anunțată inițial. În acest caz, Creative Learning îi va returna integral Cursantului suma plătită de acesta, numai prin virament bancar, în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la confirmarea primirii, prin e-mail, de către Creative Learning, a următoarelor date personale ale titularului de contract: nume, prenume, IBAN cont bancar și CNP. Aceste date sunt necesare pentru a putea returna Cursantului contravaloarea cursului prin virament bancar.

Citește Politica de confidențialitate.

Conditii de renunțare la participarea la curs. Returul contravalorii cursului.

COVID-19
În cazul în care Creative Learning modifică datele de desfășurare a cursului, din cauza situației generate de COVID-19, pentru limitarea riscului de infectare cu Coronavirus, conform legislației în vigoare, Creative Learning nu va returna Cursantului suma achitată. În cazul în care Cursantul anunță că nu mai poate participa la curs din cauza schimbării calendaristice survenite, schimbare cauzată de o situație de forță majoră, Creative Learning nu va returna Cursantului suma achitată până în acel moment, dar va oferi Cursantului posibilitatea să urmeze cursul într-o sesiune viitoare.

De asemenea, din cauza schimbărilor imprevizibile pe care le poate genera pandemia de Coronavirus, este posibil să fim nevoiți să desfășurăm cursurile inițial programate la clasă (offline) într-o formulă online. În acest caz, Creative Learning nu va returna cursantului contravaloarea cursului, ci îi va oferi acestuia tot suportul necesar pentru ca acesta să poată urma cursul, în condiții optime, în formula online.

Alte situații (exceptând COVID-19)
În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul la care s-a înscris, suma plătită până în momentul anunțării imposibilității de a mai participa va fi returnată de către Creative Learning în proporție de 100%, numai dacă retragerea este anunțată în scris, pe e-mail, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea cursului.

În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul și anunță acest lucru în scris, într-un termen de mai puțin de 30 de  zile calendaristice înainte de începerea cursului ori se înscrie la curs cu mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de începerea cursului, Creative Learning nu va returna Cursantului suma plătită de acesta până în acel moment. Acest lucru nu este posibil deoarece, până la acel moment, Creative Learning va fi achitat către furnizorii săi, parțial sau integral, costuri organizatorice necesare participării la curs a Cursantului. Totuși, Creative Learning va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata făcută până în momentul anunțării în scris a imposibilității de a mai participa pentru achitarea aceluiași curs sau a unui alt curs din următoarea sesiune de cursuri, la care participarea nu se va face mai târziu de 10 luni calendaristice de la data efectuării plății. Dacă Cursantul (sau o altă persoană desemnată de acesta, căreia îi cedează locul la curs) nu poate participa nici la sesiunea următoare de curs, atunci Cursantul va pierde locul la curs și, implicit, suma achitată.

În cazul în care Cursantul anunță în scris, prin e-mail, retragerea de la curs după începerea cursului, pe parcursul derulării lui, Creative Learning nu va returna Cursantului suma plătită de acesta. Totuși, Creative Learning va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata făcută în favoarea unei alte persoane, care poate participa în numele său la ședințele de curs rămase. De asemenea, Creative Learning nu va putea oferi posibilitatea Cursantului de a urma ședințele de curs rămase într-o sesiune viitoare a cursului, deoarece numărul de locuri la fiecare curs este limitat, iar costurile pentru organizarea cursului vor fi fost deja achitate și suportate de Creative Learning în favoarea Cursantului. Dacă cursantul dorește să urmeze ședințele de curs rămase în sesiunea următoare de curs, atunci acesta va trebui să achite din nou, integral, prețul cursului, așa cum este afișat pe website-ul creativelearning.ro la acel moment. În această situație, Creative Learning îi va întocmi un nou contract și va emite o nouă factură.

Materiale foto-video
În timpul cursurilor, Creative Learning realizează fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a realiza ulterior articole tip testimonial despre cursuri și de a promova cursurile noastre prin intermediul acestor materiale. Ne concentrăm pe cadre din timpul sesiunilor de lucru, nu pe materiale foto-video tip portret. Dacă nu dorești să apari în materialele foto-video, Cursantul trebuie să ne precizeze acest lucru în scris, trimițind un e-mail la contact@creativelearning.ro.

Forța majoră
Forța majoră desemnează orice eveniment exterior, extraordinar, imprevizibil și invincibil precum tulburări sociale, inundații, calamități naturale, pandemii, dezastre sau orice eveniment dincolo de voința Părților (Creative Learning și Cursantul) și care împiedică una dintre Părți să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale.

Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de legea în vigoare.

Actualizarea website-ului
Creative Learning va actualiza periodic conținutul website-ului său, www.creativelearning.ro. Modificările efectuate se pot referi la: informații despre cursuri, programă, profesori, prețuri etc. Prețurile cursurilor, afișate pe website, se pot modifica, la fel și ofertele speciale sau promoțiile.

Declinarea responsabilității
Materialele care se referă la informații, produse și servicii sunt furnizate ca atare, fără vreo reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita, la garanțiile implicite asupra calității satisfăcătoare, la utilitatea pentru un anumit scop, neîncălcarea vreunei legi, compatibilitate, securitate și acuratețe. În nicio situație nu vom fi trași la răspundere pentru pierderi sau daune, inclusiv pentru pierderi sau daune incidentale sau de orice fel ce apar din utilizarea sau neutilizarea website-ului, a datelor sau foloaselor obținute sau pierdute prin folosirea website-ului www.creativelearning.ro.

Facem toate eforturile să verificăm și să testăm materialele publicate pe website pe tot parcursul producerii acestora. Ar fi bine să folosiți un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe Internet. Nu ne putem asuma răspunderea pentru pierderea datelor sau întreruperea bunei funcționări sau deteriorarea computerului tău, dacă apar în timp ce utilizezi acest website.

Creative Learning, prin www.creativelearning.ro, nu răspunde pentru prejudiciile generate de conexiunea la Internet, în utilizarea sau afișarea conținutului website-ului, declinându-și, de asemenea, răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a unor defecțiuni tehnice.

Citește Politica de confidențialitate.